Facebook Youtube

Ypatingos programos

Pietų Indijos šventyklų meditacijos
Pudžos ir jantros, atliekamos dvasininko iš pietų Indijos


Pudža – tai tam tikra ceremonija, kurios metu atliekami ritualai,
kartojamos maldos, aukojamos gėlės ir vaisiai.

Jantra – tai ypatingas iš miltelių sukurtas simbolinis paveikslas,
padedantis meditacijos metu sutelkti protą.

Patraukli geometrinių formų jantra
• Mantrų iš klasikinių šventraščių kartojimas
• Kupini simbolikos rankų gestai (mudros)


Pageidaujama auka: 10 Eur

 

 


© Sivananda jogos vedantos centras Vilniuje, M. K. Čiurlionio 66, 03100 Vilnius | tel.: 8 648 72864 | el. paštas:vilnius@sivananda.net
Sivananda jogos centrai Europoje: Berlynas | Miunchenas | Viena | Londonas | Paryžius | Ženeva | Madridas | Roma | Tirolis | Orleanas